EUROMATH-MEĐUNARODNA KONFERENCIJA MLADIH MATEMATIČARA OD 9 DO 18 GODINA

U organizaciji kiparskog matematičkog društva i TALES fondacije od 2009. godine se održava međunarodna konferencija mladih matematičara i to u različitim državama. Pravilo je : svake godine-druga država. Na raspisan konkurs učenici pišu naučno istraživački rad koji šalju komisiji na odabir. Tokom 6 dana konferencije odabrani (kao najbolji i najinovativniji) radovi sa konkursa učenici prezentuju publici . Komisija bira od svih pristiglih radova stotinak najboljih koji zaslužuju pažnju i publiku.

 

Na poziv Ministarstva prosvete i Ministarstva spoljnih poslova Srbija je prvi put učestvovala 2011. godine sa Draganom Božinovićem, učenikom 8.razreda OŠ „12. septembar“ iz Majdanpeka i njegovim nastavnikom Aleksandrom Brzakovićem. To je ujedno bio i jedini osnovac na toj konferenciji te godine. Istraživao je o linearnim funkcijama i njihovim primenama u životu te je napisao i rad na tu temu. Rad se zvao LINEAR  FUNCTIONS  AND  THEIR  APPLICATIONS. Te iste godine Dragan je sa tim radom, malo izmenjenim, osvojio treće mesto na Republičkom takmičenju talenata iz oblasti matematike u Beogradu. Pored Dragana učestvovale su još dve škole: Karlovačka gimnazija i Prva kragujevačka gimnazija. Dragan je tada bio zapažen zbog zanimljive teme i zbog toga što je bio najmlađi učesnik. Sada je Dragan uspešan student.

-Ekipa iz Srbije, Dragan i njegov mentor Aleksandar Brzaković (naš Saša 🙂 ) , predstavljanje rada-

 

Sledeći put (2012.godine)  nastavnik Aleksandar je ohrabrio i podržao učešće još jednog osnovca. Dušan Strižak, učenik OŠ“Ivo Lola Ribar“ iz Sombora je istraživao matematičke paradokse. Rad se zvao Mathematical and Life Paradoxes and Their Relation to Set Theory. Matematički paradoksi su usko vezani za mnoge pojave u društvu i životu. Na primer, da li je rečenica „ Ja lažem“ istinita ili lažna? Pokušajte da date detaljno objašnjenje.

Tema nije vezana za nastavu osnovne škole, ali to je najlepše u celoj priči. Kada učenici istražuju i ono što nije neposredno dato u nastavi, onda daju i više od maksimuma. Dušan je vredno i naporno upoređivao nekoliko paradoksa koje je objasnio publici u Sofiji 2012. godine. To je bio prvi dečak iz Sombora koji je svoj rad prezentovao evropskoj publici. Kako je tema rada dosta kompleksna i osetljiva za istraživanje, međusobna saradnja nastavnika i učenika je bila intenzivnija nego što se očekuje to u okviru dodatne nastave. Pored OŠ „Ivo Lola Ribar“ iz Sombora opet se , kao učesnik, pojavila gimnazija iz S.Karlovaca i Prva kragujevčka gimnazija. Dušan je kroz ovo istraživanje pokazao visok nivo znanja iz matematike i engleskog jezika na kome je i prezentovao svoj rad.

         -Dušan predstavlja svoj rad; Dušan i mentor Aleksandar Brzaković; Cela ekipa iz Srbije-

 

Treći put na ovoj prestižnoj konferenciji Aleksandar je poveo učenika Kostu Balaća. 2015. godine je ova konferencija ponovo bila održana u Atini. Kosta je istraživao na temu matematičke komunikacije. Tačnije rad se zvao „The future of mathematical communication development in the communication of mathematics and other sciences“. Ono što je zanimljivo za ovaj rad je to što je Kosta uočio potrebu da se mladi povežu na nekoj zajedničkoj platformi gde bi razmenjivali iskustva i znanja do kojih su došli. U današnje vreme je više nego potrebna razmena postignuća i saznanja kao i testiranje svega što nam stoji na raspolaganju. Ovde se prvenstveno misli na upotrebu IKT tehnologije u nauci.

 

Ovoga puta Kosta nije bio jedini osnovac među učesnicima, ali je bio među najboljima po oceni stručnog žirija koji je slušao njegovo izlaganje. Kako je konferencija međunarognog karaktera, a oficijelni jezik engleski, to je Kosta bio među najboljima i u poznavanju i upotrebi engleskog jezika.

Uz istraživanje i prezentovanje radova nezaobilazno je razgledanje gradova u kojima smo bili i njihove znamenitosti.

Draganov, Dušanov i Kostin rad objavljeni su u celosti u zborniku radova za svaku godinu posebno. Na ovaj način istraživanja naši učenici nisu navikli, a posebno nigde nisu prezentovali svoja istraživanja. Euromath je pružio ovoj deci jedno novo iskustvo kako u profesionalnom, tako i u privatnom smislu. Upoznavanje novih drugara i druženje je bilo dragoceno. To je bila nagrada za posvećenost i požrtvovanost učenika koji zaslužuju i više od ovih ekskurzija. To je bio prvi put da svako od njih putuje u ove gradove.

Dragan je sada uspešan student Elekrtrotehničkog fakulteta u Beogradu, Dušan je na Medicinskom fakultetu, a Kosta je gimnazijalac. On tek treba da bira svoju oblast istraživanja i studiranja. Želimo im puno uspeha u životu i naučnom radu. Meni , kao mentoru  i nastavniku, bila je čast da sarađujem sa tako divnim učenicima, a nadasve dobrim ljudima.

 

Aleksandar Brzaković, dipl.matematičar

Nastavnik matematike u OŠ“Ivo Lola Ribar“ u Somboru

 

You may also like

Predstavljamo vam Maju, Nebojšu i Katarinu! // PLANETArci u Petnici

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *