Festival nauke Fizi Bizi Fest se organizuje već osam godina unazad. Njegovi počeci datiraju iz 2011. godine, kada je po prvi put organizavan u školi ”Ivo Lola Ribar” u Somboru, a 2015. godine prerasta u gradski festival. Festival je postao neki vid tradicionalnog događaja, svakog novembra od 2011. godine i svojim kvalitetom može da parira festivalima u većim gradovima Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš) i predstavlja jedini festivala ovog tipa u našem Gradu, a 2017. godine prerasta na međunarodni nivo!

 

 

Cilj Fizi Bizi festivala nauke jeste promocija i popularizacija nauke i naučnog poziva među decom i mladima, razvoj ljubavi prema nauci i informiranja mladih o važnosti nauke u savremenom društvu, kako u domenu fundamentalne tj. istraživačke nauke, tako i njenih primenjenih disciplina.

Festival obuhvata dve programske celine naučno-eksperimentalne postavke i naučno-popularna predavanja koji podrazumevaju kombinaciju kreativnog, inovativnog i edukativnog pristupa u prezentovanju naučnih sadržaja deci i mladima od strane dece i mladih.

 

 

U okviru somborskog festivala nauke svake godine uspovlja se saradnja sa institucijama ili pojedincima u oblasti nauke van Grada Sombora, i tako se Grad Sombor afirmiše kao grad koji podržava i ceni obrazovanje i naučno stvaralaštvo. Tako je do sada uspostavljena saradnja sa tri departmana Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (za hemiju, fiziku, biologiju), uspostavljena saradnja sa eminentnim stručnjacima–predavačima koji dolaze iz različitih institucija iz Sombora, Novog Sada,  Kamenice, Beograda, Valjeva: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Biološki fakultet Beograd, Tehnološki fakultet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Istraživačka stanica Petnica, Institut za biološka istaživanja ”Siniša Stanković”, Insitut za onkologiju u Kamenici, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Gimnazija ”Veljko Petrović” Sombor, OŠ ”Ivo Lola Ribar” Sombor, Pedagoški fakultet u Somboru itd.

 

 

”Fizi Bizi Fest ” je jedan od najvažnijih obrazovnih događaja u gradu koji promoviše talente i bavljenje naukom. Festival predstavlja mesto okupljanja talentovane dece i mladih, kao i stručnjaka u oblasti nauke koji žive i rade, uglavnom, izvan Sombora i aktivno se bave naučnim istraživanjima i popularizacijom nauke, te je festival jedinstvena prilika da se svi oni okupe na istom mestu. Takođe, festival je i jedinstvena prilika da Somborci mogu besplatno prisustvovati njihovim predavanjima, ali i pogledati i aktivno učestvovati u velikom broju naučno-eksperimentalnih postavki koju su pripremila deca i mladi sa svojim nastavnicima mentorima.

 

 

Iz godine u godinu festival ima sve veći broj posetilaca iz različitih uzrasnih kategorija (deca, mladi, odrasli). O broju korisnika u prilog idu sledeći podaci iz protekle tri godine održavanja festivala:
-preko 1000 učesnika;
-preko 100 mladih volontera;
-preko 40 naučno-popularno predavanje za decu, mlade i odrasle;
-preko 150 prikazanih naučno-edukativnih postavki;
-preko 100 nastavnika mentora za osnovce srednjoškolce i studente;
-broj posetilaca u protekle dve godine procenjujemo na više hiljada.

 

PROMO KAMPANJA 2018

PROMO KAMPANJA 2017

PROMO KAMPANJA 2016.

PROMO KAMPANJA 2015.

 

Prilikom organizovanja festivala nauke naš grad poseti veliki broj eminentnih stručnjaka (predavačima koji dolaze iz različitih institucija: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Biološki fakultet Beograd, Istraživačka stanica Petnica, Institut za biološka istaživanja ”Siniša Stanković”, Insitut za onkologiju u Kamenici, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Gimnazija ”Veljko Petrović” Sombor, OŠ ”Ivo Lola Ribar” Sombor, Pedagoški fakultet u Somboru itd.) iz različitih oblasti (fizika, hemija, biologija i sl.) i mladima ukažu na značaj nauke za razvoj svakog društva.

 

Zašto je Fizi Bizi je i društveno odgovoran festival nauke?

  • 2016. i 2017. godine jedan od učesnika bila je i škola za osnovno i srednje obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju ”Vuk Karadžić”, koji su potpuno ravnopravno učestvovali kako u naučno-eksperimentalnim postavkama, tako i na naučno-popularnim predavanjima;
  • Svim školama obezbeđujemo potreban materijal za realizaciju naučno-eksperimentalnih postavki (što nije slučaj sa drugim festivalima nauke u Srbiji), tako da škole ne moraju, ionako mala sredstava koja imaju, da ulažu na dodatne troškove;
  • Ulaz na Fizi Bizi se nikada nije naplaćivao, jer održavamo tradiciju besplatnog ulaza svim građanima, te na taj način festival postaje dostupan i onima koji su slabijeg ekonomskog stanja i ne bi mogli da plate ulaz;
  • Zato što omogućava mladima i deci da od najranijih dana budu društveno odgovorni i korisni članovi svoje lokalne zajednice.

 

Kao što smo već naveli festival ima sedmogodišnju  tradiciju i svake godine privlači sve više učesnika i više posetilaca. Do 2015. godine realizovan je unutar prostorija OŠ ”Ivo Lola Ribar”, a od 2015. godine, shodno pokazanom velikom interesovanju građana za festival, on je premešten u veći prostor Gradske kuće. Kako i ovaj prostor postaje mali za veliki broj posetilaca 2016. godine, festival je premešten u prostorije Gimnazije “Veljko Petrović” Sombor.

 

Festival nauke u Somboru je redak primer dobre prakse u organizaciji sadržaja ovog tipa, i odmah je posle najvećih gradova u Srbiji: Beograda, Novog Sada i Niša koji imaju festivale nauke. Kako je naša prednost multietnička sredina i blizina granice, festival ima potencijal da postane vid prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Mađarskom i Republikom Srpskom, što Somboru može doneti mnoge koristi i promociju našeg Grada u inostranstvu.

On jedan od retkih, ako ne i jedini događaj u gradu koji promoviše naučno i tehnološko stvaralaštvo među decom i mladima, samim tim je jedinstven i originalan za područje grada Sombora i šire. Napredak nauke i tehnologije je karakteristika 21. veka i zato deci i mladima od najranijih dana treba omogućiti da se bave naukom, koja će u budućnosti možda biti njihov životni poziv.

 

Još informacija i  fotografija možete pročitati i videti klikom na sledeće linkove:

 

Vidimo se na Fizi Bizi Fest 9!