Bio

Dipl. profesor razredne nastave, sa položenom specijalnom obukom za nastavnika građanskog vaspitanja na Fakuletu političkih nauka u Beogradu. Zaposlena u školi za osnovno i srednje obrazovanje sa domom ’’Vuk Karadžić’’ u Somboru. Permanentno se stručno usavršava pri čemu ističe sledeće programe kroz koje je prošla: ’’Preventivno-korektivni rad sa učenicima ometenim u razvoju’’, ’’Aktivan boravak u prirodi’’, ’’Iskusimo prirodu’’, ’’Integrativna šetnja prirodom’’, ’’NTC sistem učenja-razvoj kreativnog i funkcionalnog razmišljanja i efikasno učenja’’, ’’Primenjena gluma na časovima i van nastave’’ i dr. Od pohvala i nagrada za rezultate postignute u radu ističe: nagrada za realizaciju programa Eko-škola 2015. i 2016., nagrada za realizaciju programa Za čistije i zelenije škole u Vojvodini 2011-2016. Od realizovanih projekata vredi istaći sledeće projekte: Aktivan letnji raspust, Sportsko vikend igralište, CEPTE-centar za pristupačnu tehnologiju i edukaciju. Sa decom redovno organizuje razne tipove vannastavnih aktivnosti među kojima su i mnoge radionice u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kao i posete rasadniku Pokreta gorana Sombor na kojima se realizuje eko-radne akcije. Služi se ruskim i engleskim jezikom. Saradnik na programima Centra ’’Planeta’’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *