-Mediji koji su objavljivali vesti o našim aktivnostima i tako podržali naš rad-