Centar za razvoj obrazovanja ‘Planeta’ je udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja i unapređivanja obrazovanja i popularizacije nauke, a to postiže aktiviranja dece i omladine putem projekata i programa koji kod istih razvijaju kreativnost, ekološku svest, naučnu pismenost, kritično razmišljanje, socijalne veštine i društvenu odgovornost.

 

Članovi udruženja su prosvetni radnici, koji rade u nastavi sa osnovcima i srednjoškolcima i u administrativno-pravnoj službi, kao i zainteresovani stručnjaci koji rade sa decom i mladima.

 

U ‘Planeti’ je stalno aktivno oko 10 mladih i odraslih na realizaciji programa koje sprovodimo. Naš profesionalni krug čini veliki broj kolega i  saradnika koji izražavaju želju da se uključi u naše aktivnosti i doprinese ideji koju zastupamo – neformalno obrazovanje, aktivno učenje, lični razvoj dece i mladih u svakom pogledu i njihovo pravilno usmeravanje. Imamo bazu od preko 50 volontera i aktivista (mladih od 15-30 godina) koji su angažovani na programima koje realizujemo – Fizi Bizi Fest i Dečji naučni klub (DNK).

 

Od osnivanja našeg udruženja, izgradili smo kvalitetnu saradnju sa raznim zainteresovanim stranama u lokalnoj zajednici: gradskom upravom, školskm upravom, Kancelarijom za mlade, javnim ustanovamama-školama, nevladinim organizacijama, medijima i pojedincima. Aktivnu saradnju imamo sa svim osnovnim i srednjim školama u Somboru, takođe i sa Pedagoškim fakultetom i sa specijalnom školom ’’Vuk Karadžić’’. Takođe kroz program Fizi Bizi Fest sarađujemo i sa pojedincima, predstavnicima fakulteta, instituta iz Beograda i Novog Sada (Prirodno-matematički fakultet, Biološki fakultet, Istraživačka stanica ’’Petnica’’, Institut u Kamenici, Institut za biološka istraživanja ’’Siništa Stanković’’, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i dr.). S obzirom da su nam ciljne grupe deca i mladi, planiramo da postanemo deo dve mreže: MODS (Mreža organizacija za decu Srbije) i KOMS (Krovna organizacija mladih Srbije).

 

Udružene za svoje potrebe koristi prostorije somborskih osnovne škole ’’Ivo Lola Ribar’’ i ’’Nikola Vukićević’’ i prostorije gimnazije ’’Veljko Petrović’’ Sombor, gde su nam prostorije i oprema uvek na raspolaganju.

 

Posedujemo kvalifikovane  ljudske resurse odnosno omladinske radnike, omladinske lidere, prosvetne radnike koji aktivno učestvuju u realizaciji programa, kao i brojne saradnike u školskoj upravi i NVO sektoru.

 

Više informacija možete pročitati i pogledati klikom na: Portfolio