Сомбор и ове године образује младе за рад у ИТ сектору! Гимназија ”Вељко Петровић” у Сомбору и ове године уписује сигурно једно, а можда и два одељења будућих ИТ-јеваца!

 

Планом уписа за следећу школску 2019/2020. годину сомборској Гимназији је одобрен упис друге генерације  ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику у одељење 1. разреда.

Од почетка ове године (15. јануар 2019.) реализује се припремна настава из математике за заинтересоване и пријављене осмаке из основних школа са територије целог Западно-бачког управног Округа. Организацију ове наставе спроводио је Центар за развој образовања „Планета“, а у наставу су укључена четири професора математике кроз два модула. 37 ученика се пријавило и похађа модул 2.

Овако велики број заинтересованих ученика омогућило је извођење наставе у 2 одвојене групе, што је захтевало ангажованост већег броја наставника математике у односу на прошлогодишњи.  Трошкове реализације припремне наставе у оквиру модула 2 плаћали су родитељи (18.000 динара у четири рате), на основу потписаних уговора са Центром за развој образовања „Планета“. Такође, овај број полазника омогућило је организатору да додељује месечно 7 гратиса као саставни део функционалног система рада и стимулирајућег облика реализације наставе.

Више на: Припремна настава из математике  школска 2018/2019.

Укупан број ученика који су евидентирани за један и/или за други модул је 57. У Гимназији „Вељко Петровић“ до 17. маја (као крајњег рока) пријавило се 47 ученика за полагање посебног пријемног испита из математике који је МПНТР организовало у Суботици 02. јуна 2019. године у тамошњој Гимназији „Светозар Марковић“.

27 ученика се пријавило из Општине Сомбор за полагање испита, међу њима их је 24 из градских основних школа, а 3 из (само) једне сеоске (Стапар). Од тих 27 пријављених ученика њих 20 је похађало нашу припремну наставу, тј. модул 2.

Локална самоуправа перманентно показује снажну подршку настојањима Гимназије „Вељко Петровић“ у вези са формирањем одељења новог смера, при чему преовлађује (императивно) очекивање да се у томе успе и у следећој школској 2019/2020. години. Разлог томе је чињеница да је препозната могућност, али и потреба, да на будућност наше заједнице развој и јачање ИТ сектора убрзано позитивно делује, првенствено оснаживањем младих са дигиталним стручним знањима и компетенцијама, исказано и кроз Пројекат „Сомбор као ИТ град“.

Број  ученика и њихови резултати са посебног пријемног испита из математике потврђују растући тренд заинтересованости осмака у нашем окружењу, као и њихову изнадпросечну успешност на посебном пријемном испиту.

Осмаци, који су се у Гимназији „Вељко Петровић“ пријавили за полагање посебног пријемног испита из математике, су ученици из основних школа из пет општина (пријавили/изашли/положили): Сомбор – 27/26/19; Кула – 11/11/10; Апатин – 5/5/5; Оџаци – 3/2/2 и Врбас – 1/1/1.

На основу подака садржаних у табели такође произлази да је и припремна настава из математике у нашој школи својим квалитетом допринела изнадпросечним резултатима.

 

Година

Број ученика

пријављени

изашли укупно положили

који су похађали припремну наставу и положили испит

2018.

39 35 25 19
2019. 47 45 37

30

 

Локална самоуправа Града Сомбора снажно подржава реализацију Пројекта „Сомбор као ИТ град“ у оквиру којег je формирању ИТ одељења у Гимназији „Вељко Петровић“ дат приоритетни значај у области образовања.

Тренутно чекамо одлуке по питању две молба:

Гимназија ”Вељко Петровић” упутила  је молбу Министарству просвете за формирање два ИТ одељења у истоименој школи, с обзиром да је 37 ученика положило посебан пријемни испит из математике.

Гимназија ”Вељко Петровић” и Центар за развој образовања ”Планета” упутили су молбу Градком већу града Сомбора за рефундацију трошкова припремне наставе оним родитељима (резидентима Општине Сомбор) чија деца су полоћила пријемни испит и уписаће се на ИТ смер у Гимназији „Вељко Петровић“.

Подносиоци ове молбе очекују да Градско веће својим Закључком потврди припремну наставу из математике као важну активности у оквиру пројекта од стратешког значаја за Град Сомбор у области образовања и да Градско веће определи потребна средства.

 

Честитамо ученицима, њиховим родитељима и професорима на постигнутом успеху!

 

Архива вести: Сомбор добија ИТ одељење

You may also like

Naučno-popularna predavanja /// FIZI BIZI FEST 9
Veče društvenih igara za decu i mlade /// PLANETA BEZ GRANICA
Poziv za VOLONTERE! // FIZI BIZI FEST 9

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *