***PRVI ODOBREN PROJEKAT U 2019. GODINI***

ENV. NET regionalna mreža zemalja Zapadnog Balkana i Turske usmerena na unapređenje politike zaštite životne sredine odobrila je sredstva iz sub-granta Centru za razvoj obrazovanja “Planeta” u saradnji sa ŠOSO sa domom ” Vuk Karadžić” za realizaciju Projekta “KOŠNICA- CIRKULARNA EKONOMIJA KAO MODEL PREDUZETNIŠTVA MLADIH”.

Projekat podrazumeva razvoj preduzetničke kompetencije kod mladih u oblasti zaštite životne sredine, kao i promociju modela cirkularne ekonomije u okviru vannastavnih aktivnosti u školama.

Specifični ciljevi projekta:

           -osnaživanje mladih za razvoj kompetencija koje će primeniti u preduzetničkim aktivnostima, a koje će se odnositi na zaštitu životne sredine kroz izradu predmeta od već upotrebljenog materijala (otpada);

-edukovanje mladih o načinu očuvanja životne sredine putem smanjenje otpada realizovanjem većeg broja kreativnih radionica koje podrazumevaju princip cirkularne ekomonije (da nešto što je upotrebljeno dobije novu namenu) ;

        -promocija preduzetništva u populaciji mladih (sa i bez smetnji u razvoju i invaliditetom) kroz praktične aktivnosti (prodajne akcije, predavanja i radionice) koje će razvijati svest o zaštiti životne sredine putem smanjenja otpada;

– promocija primene modela cirkularne ekonomije u okviru vannastavnih aktivnosti u školama kroz učešće u radionicama i prodajnim akcijama na lokalnom i pokrajinskom nivou.

 

Projekat je jedan od tri odobrena projekta u Srbiji, ocenjen najvišom ocenom 92.5/100 bodova i za njegovu realizaciju namenjeno je 8000 evra!

 

Projekat uskoro kreće sa realizacijom, te nas pratite na sajtu i fejsbuk stranici.

You may also like

Naučno-popularna predavanja /// FIZI BIZI FEST 9
Veče društvenih igara za decu i mlade /// PLANETA BEZ GRANICA
Poziv za VOLONTERE! // FIZI BIZI FEST 9

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *