Koliko god pričali o potrebi zaštite životne sredine i negativnom uticaju čoveka na nju, svedoci smo da samo priča o tome nema značajne efekte i ne dovodi do promene svesti, pa samim tim ni do promene ponašanja.

Zato smo mi PLANETArci osmislili projekat pod nazivom ‘Oplaneti se, sačuvaj planetu’  koga je podržala TRAG fondacija u okviru konkursa Aktivne zajednice.

Projekat ‘Oplaneti se, sačuvaj planetu’ počeo je sa realizacijom u martu 2017. godine. Cilj projekta jeste razvoj ekološke svesti i odgovornosti prema životnoj sredini, kao i podsticanje dece, sa i bez smetnji u razvoju, da više vremena borave u prirodi, budu fizički aktivni i na taj način brinu o svom zdravlju, stiču naviku da čuvaju prirodu i da prihvate drugačije od sebe kao ravnopravne članove društva. Kroz rekreativne šetnje i razne tipove aktivnosti u samoj prirodi  razvijamo ekološku svest kod dece, jer ako ih u ranijem uzrastu naučimo da se odgovorno ponašaju prema prirodi, takvo ponašanje će postati navika, tj. održivo i od neprocenjivog značaja za životnu sredinu, pa samim tim i za njih same. Zato kroz realizaciju projekta Oplaneti se, sačuvaj planetu:
  • razvijamo ekološku svet i odgovorno ponašanje prema prirodi,
  • konkretnim akcijama doprinosimo unapređenju životne sredine,
  • podstičemo inkluziju tj. zajednički rad i druženje deca sa i bez smetnji u razvoju i dece bez roditeljskog staranja,
  • podstičemo fizičku aktivnost dece i kod njih razvijamo radne navike,
  • razvijamo aktivistički duh, društvenu odgovornost i zajedništvo.
Napretkom tehnologije deca pre nauče da koriste ekran na dodir nego da progovore i pišu. Telefoni, televizori, tableti i računari vrlo rano postaju sastavni deo njihovog života, pa često boravak napolju, a pogotovo u prirodi, postaje zanemaren. Dugotrajno sedenje pred ekranom i nedostatak fizičke aktivnosti ima brojne negativne posledice, po zdravlje i pun intelektualni razvoj i socijalizaciju dece; Mnoga gradska deca nikada nisu boravila u prirodi, a ako prirodu ne poznajemo, nemamo ni osećaj da je potrebno da ju čuvamo.

Mi smo odlučili da ovo promenimo, da decu približimo prirodi i prirodu deci!

Konkretne aktivnosti u koje se deca mogu uključiti su:
Naziv aktivnosti i lokacija SUBOTA Vreme i mesto okupljanja Šta je potrebno poneti
PRIRODA U SRCU GRADA Lokacija: GRADSKI PARK 13. maj 9h, gradski park-igralište SAGLASNOST
NAŠ KANAL Lokacija: VELIKI BAČKI KANAL 20. maj 8.30h, Sportski centar ‘’Soko’’ – SAGLASNOST -peškir ili neku podlogu za ležanje/sedenje -dvogled (opciono)  
DRAGO MI JE , JA SAM PRIRODA! LOKACIJA: TROMEĐA 17. jun 8h, OŠ ‘’Dositej Obradović’’   SAGLASNOST  
AKCIJA, AKTIVACIJA! LOKACIJA: ŠIKARA 24. jun 9h, fudbalski teren ‘’Šikara’’ – SAGLASNOST -lopte (opciono)
UČIONICA BEZ ZIDOVA LOKACIJA: RASADNIK POKRETA GORANA 8. jul 9h, Sportski centar ‘’Soko’’ – SAGLASNOST -društvene igre (opciono)
SOMBOR KROZ ZELENI OBJEKTIV LOKACIJA: GRADSKI PARKOVI 22. jul 9h, Park na prvomajskom bulevaru u blizini tržnog centra – SAGLASNOST* -fotoaparat (opciono) -mobilni telefon (opciono)
  Tokom aktivnosti u prirodi sa decom će raditi stručna lica (nastavnica biologije, nastavnica fizike, učiteljica i drugi stručni saradnici), a tokom aktivnosti predviđeno je i prisustvo stručnog lica, medicinskog radnika, u slučaju eventualnih povreda i potrebe za prvom pomoći.   Više informacija o pozivu za učešće dece pogledajte na: POZIV ZA UČEŠĆE  Konkurs za radno mesto medicinskog radnika pogledajte na: KONKURS Pogledajte još fotografija sa svih 6 radionica: GALERIJA Pogledajte i VIDEO GALERIJU