Fizi Bizi Fest 8 (FBF 8)  poziva sve zainteresovane mlade i odrasle da prijave predlog predavanja za sedmi festival nauke u Somboru!

 

Organizatori Fizi Bizi Fest 8, pozivaju sve zainteresovane mlade i odrasle da prijave predlog predavanja za FIZI BIZI festival nauke u Somboru. Uslovi za prijavu su:

  • da predavač ima 15 i više godina starosti (gornja granica ne postoji),
  • da je dostupan da 10. novembar posveti učešću na FIZI BIZI festivalu
  • da je predavanje iz oblasti prirodnih nauka, matematike, informatike ili njihovih primenjenih disciplina, ili pak da predavanje promoviše inovativni pristuo obrazovanju, nastavi i učenju,
  • da će predavanje uključivati interakciju sa posetiocima (pitanja, zadatke i sl.),
  • da se predavanje uklapa u trajenje od oko 20 minuta + 10 minuta predviđeno za pitanja,
  • da predavač daje dozvolu organizatoru za snimanje i deljenje videa predavanja.

Rok za prijavu je 23. oktobar 2018.

Projektni tim Festivala odabraće uži izbor od 10 predavanja koje će biti deo programa, ali i napraviti proširenu listu u slučaju da neki od predavača iz nepredviđenih razloga mora da odustane od učešća!

 

Fizi Bizi je događaj  koji promoviše nauku među decom i mladima. Festival je jedan od najvažnijih obrazovnih događaja u gradu koji promoviše bavljenje naukom, on je mesto okupljanja talentovanih mladih, kao i stručnjaka koji se aktivno bave naučnim istraživanjima, te je jedinstvena prilika da se svi oni okupe na istom mestu. Festival ima sedmogodišnju tradiciju i privlači sve više učesnika i posetilaca, od prošle godine prerasta na međunarodni nivo.

Pogledajte i pročitajte više na: FIZI BIZI FEST

 

Dosadašnji predavači  bili su nastavnici osnovnih i srednjih škola, profesori fakulteta, naučnici sa instituta: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Biološki fakultet Beograd, Istraživačka stanica Petnica, Institut za biološka istaživanja ”Siniša Stanković”, Institut za onkologiju u Kamenici, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, OŠ ”Ivo Lola Ribar” Sombor, Pedagoški fakultet u Somboru, Gimnazija ”Veljko Petrović” Sombor, Tehnološki fakultet Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad i dr.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj Festivala kao najvećeg naučno-popularnog dešavanja u gradu i biti deo istog ove godine!

Social media cover with low poly geometric design

Prijavi se da budeš predavač na Fizi Bizi-ju!

Sve informacije naći ćeš u prijavnom formularu: PRIJAVNI FORMULAR

Za predavače organizatori obezbeđuju opremu za rad, ručak, osveženje, promotivni materijal (majicu, bedž, blokčić, zahvalnicu), kao i mogućnost umrežavanja sa ljudima sličnih interesovanja i prostor za sklapanje potencijalnih novih saradnji.

Festival „Fizi Bizi Fest 8“ podržavaju Centar za promociju nauke i Grad Sombor, a organizatori su Centar za razvoj obrazovanja „Planeta“ i Gimnazija „Veljko Petrović“ Sombor.

You may also like

Poziv za učešće na festivalu nauke i obrazovanja /// Fizi Bizi Fest 12
DNK- omiljeno mesto za učenje i druženje
Pripremna nastava iz matematike

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *