Centar za razvoj obrazovanja ”Planeta” i ŠOSO sa domom ”Vuk Karadžić” iz Sombora započeli su realizaciju jednogodišnjeg projekta

”KOŠNICA – CIRKULARNA EKONOMIJA KAO MODEL PREDUZETNIŠTVA MLADIH”

 

Projekat podrazumeva razvoj preduzetničke kompetencije kod mladih u oblasti zaštite životne sredine, kao i promociju modela cirkularne ekonomije u okviru vannastavnih aktivnosti u školama.

Projekat je jedan od tri odobrena projekta u Srbiji, ocenjen najvišom ocenom 92.5/100 bodova!

Projekat predviđa realizaciju nekoliko tipova aktivnosti: kreativno-edukativne radionice za mlade sa i bez smetnji u razvoju, prodajne izložbe, predavanja, stručne skupove, kao i pokretanje rada socijalnog preduzeća mladih sa smetnjama u razvoju ”Košnica” u Somboru.

U okviru projekta biće održane kreativno-edukativne radionice u svim somborskom osnovnim i srednjim školama, kojima će prethoditi prikupljanje reciklažnog materijala-starog tekstila. Izrađeni upotrebni predmeti biće plasirani na prodajnim izložbama, a novčana sredstva utrošiće se za organizovanje edukativnih izleta za mlade. Takođe, u ŠOSO ”Vuk Karadžić” kontinuirano će se sakupljati reciklažni materijal i održavati dve radionice izrade predmeta od reciklažnog materijala mesečno u trajanju od šest meseci, a u radionice će biti uključeni kako edukatori ”Planete”, tako i nastavnici i učenici škole.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
– Mladi osposobljeni za sprovođenje akcija prikupljanja starih stvari;
-Izrađeni upotrebni predmeti tokom radionica u osnovnim i srednjim školama;
– Izrađeni predmeti od reciklažnog materijala prodavani na javnim akcijama i prikupljena novčana sredstva nemenjena za organizovanje nagradnih izleta za učesnike radionica;
– Mladi edukovani o primeni modela cirkularne ekonomije i preduzetništva;
-Mladi edukovani i osposobljeni da ekonomičnije i odgovornije posputaju sa otpadom;
-Predstavnici škola informisani o načinima odgovornog odnosa prema okolini primenom modela preduzetništva i cirkularne ekonomije u okviru vannastavnih aktivnosti;
-Uspostavljena saradnja sa predstavnicima lokalne samouprave u cilju održivosti započetnog programa socijalnog preduzeća mladih sa smetnjama i invaliditetom “Košnice”, a koja podrazumeva obezbeđivanje prostora i osnovnih sredstava za rad ovog preduzeća.

 

Projekat “KOŠNICA – CIRKULARNA EKONOMIJA KAO MODEL PREDUZETNIŠTVA MLADIH” u periodu od februara 2019. do februara 2020. godine sprovodi Centar za razvoj obrazovanja “Planeta” u saradnji sa ŠOSO sa domom “Vuk Karadžić”, a finansira ga Evropska unija u sklopu projekta “ENV.net factoring the environmental portfolio for WB and Turkey in the EU Policy Agenda” (reference number 2017/394-372). Stavovi izrečeni u ovom projektu nisu nužno i stavovi Evropske komisije.

You may also like

Naučno-popularna predavanja /// FIZI BIZI FEST 9
Veče društvenih igara za decu i mlade /// PLANETA BEZ GRANICA
Poziv za VOLONTERE! // FIZI BIZI FEST 9

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *