Centar ”Planeta”, u saradnji sa Gimnazijom ”Veljko Petrović”,  započeo je sa promocijom programa pripremne nastave iz matematike za osnovce!

 

Prijavni formular možete preuzeti ovde: PRIJAVNI FORMULAR

 

 

Informacije o uspesima prošlogodišnje pripremne nastave:

Pripremna nastava organizovana je u periodu od sredine januara do kraja maja 2018. godine. Pripremna nastava podrazumevala je osmišljeni detaljan plan i program iz matematike sadržan u dva modula. Osmaci su imali mogućnost da biraju između ova dva modula pripremne nastave ili da se odluče da pohađaju oba i da na taj način još bolje savladaju potrebno gradivo iz matematike. Pripreme Gimnazije odnosno modul 1 bio je besplatan za sve polaznike, časovi su se održavali svake subote prepodne u periodu od 20. januara do 2. juna. Modul 2 organizovao je Centar za razvoj obrazovanja „Planeta“, časovi su se odvijali svakog ponedeljka i četvrtka u periodu od 15. januara do 31. maja. Za pohađanje ovog programa roditelji/staratelji učenika plaćali su novčanu naknadu u ukupnom iznosu od 16.000,00 dinara za celokupan kurs. Na oba modula obrađivano je 12 oblasti, ali uz različiti broj časova, 28 na modulu 1 i 72 na modulu 2. Pored razlike u broju časova, druga značajna razlika je sadžana u činjenici da su učenici na modulu 2, nakon svakog dvočasa, dobijali 5 zadataka za domaći rad, koji su narednog dvočasa bili u obavezi da predaju. Na taj način profesori su dobijali pravovremene povratne informacije o savladanosti gradiva.

Gore opisana sadržajnija, obimnija i za učenike-polaznike zanimljivija pripremna nastava urodila je plodom! 3 8 učenika iz opština Sombor, Apatin, Kula i Odžaci polagali su 3. juna 2018. godine poseban prijemni ispit iz matematike. Modul 2 pripremne nastave iz matematike pohađalo je ukupno 29 učenika, od kojih je njih 26 izašlo na polaganje prijamnog ispita, položilo njih 19, što je 73%, a smer upisalo 16 učenika, što je 61%. Koliko su pripreme bile kvalitetne i efikasne upravo govori podatak da je od 20 učenika koji su upisali smer, njih 16 pohađalo pripremnu nastavu iz matematike, a samo 4 učenika upisala su smer bez pohađanja pripremne nastave.

Na nivou države rezultati kažu sledeće: prijemni za informatičare učenici su položili sa 50%. Učenici koji su pohađali pripremni kurs iz matematike u organizaciji Centra “Planeta“, prijemni su položili sa 73% (19/25) sto je jedan od najvećih procenata uspešnosti na nivou Republike, ako ne i najveći. Ovaj broj je još i izraženiji ako se pogledaju deca iz somborskih gradskih škola, koja su jedina od prvog dana pohađala pripreme, te je kod njih rezultat čak 86% (12/14).

You may also like

Naučno-popularna predavanja /// FIZI BIZI FEST 9
Veče društvenih igara za decu i mlade /// PLANETA BEZ GRANICA
Poziv za VOLONTERE! // FIZI BIZI FEST 9

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *