Koliko god pričali o potrebi zaštite životne sredine i negativnom uticaju čoveka na nju, svedoci smo da samo priča o tome nema značajne efekte i ne dovodi do promene svesti, pa samim tim ni do promene ponašanja.

Zato se mi PLANETArci uveliko nalaz priprimo u emama za početak projekta ‘Oplaneti se, sačuvaj planetu’ koga je podržala TRAG fondacija u okviru konkursa Aktivne zajednice.

 

Cilj projekta jeste razvoj ekološke svesti i odgovornosti prema životnoj sredini, kao i podsticanje dece, sa i bez smetnji u razvoju, da više vremena borave u prirodi, budu fizički aktivni i na taj način brinu o svom zdravlju, stiču naviku da čuvaju prirodu i da prihvate drugačije od sebe kao ravnopravne članove društva.

 

 

Ključni problemi sa kojima se suočavamo, a koje ćemo pokušati da ublažimo realizacijom projekta  su:

  • Nedovoljna razvijenost ekološke svesti tj. svesti o činjenici da je čovek deo ekosistema i da je priroda/ekosistem taj koji nam pruža sve osnovne životne potrebe (vodu, vazduh, zemljište, hranu i dr.);
  • Napretkom tehnologije deca pre nauče da koriste ekran na dodir nego da progovore i pišu. Telefoni, televizori, tableti i računari vrlo rano postaju sastavni deo njihovog života, pa često boravak napolju, a pogotovo u prirodi, postaje zanemaren. Dugotrajno sedenje pred ekranom i nedostatak fizičke aktivnosti ima brojne negativne posledice, po zdravlje i pun intelektualni razvoj i socijalizaciju dece;
  • Mnoga gradska deca nikada nisu boravila u prirodi, a ako prirodu ne poznajemo, nemamo ni osećaj da je potrebno da ju čuvamo.

 

Želimo da kroz rekreativne šetnje i razne tipove aktivnosti u samoj prirodi  razvijamo ekološku svest kod dece, jer ako ih u ranijem uzrastu naučimo da se odgovorno ponašaju prema prirodi, takvo ponašanje će postati navika, tj. održivo i od neprocenjivog značaja za životnu sredinu, pa samim tim i za njih same.

U praksi se kao najbolje pokazalo direkto uključivanje dece u aktivu ulogu, jer kroz praktični rad i učešće u aktivnostima, stiču se znanja i veštine koje su trajnije i primenljivije.

 

Zato kroz realizaciju projekta Oplaneti se, sačuvaj planetu:

  • -razvijamo ekološku svet i odgovorno ponašanje prema prirodi,
  • -konkretnim akcijama doprinosimo unapređenju životne sredine,
  • -podstičemo inkluziju tj. zajednički rad i druženje deca sa i bez smetnji u razvoju i dece bez roditeljskog staranja,
  • -podstičemo fizičku aktivnost dece i kod njih razvijamo radne navike,
  • -razvijamo aktivistički duh, društvenu odgovornost i zajedništvo.

 

USKORO očekujte više detalja o aktivnostima u prirodi koje kreću u maju, a kako bismo vam zagolicali maštu šta su glavne teme radionica u prirodi, evo naziva radionica tj. dana:

Drago mi je, ja sam priroda

Akcija, aktivacija

Naš kanal

Priroda u srcu grada

Učionica bez zidova

Sombor kroz zeleni objektiv

 

Pratite naš sajt kao i stranicu na facebook-u i budite u toku sa dešavanjima.

Hvala našem donatoru Trag fondaciji, što je kroz podršku projektu ”Oplaneti se, sačuvaj planetu” omogućio deci da budu deo gore pomenutih aktivnosti i dožive prirodu!

 

You may also like

Naučno-popularna predavanja /// FIZI BIZI FEST 9
Veče društvenih igara za decu i mlade /// PLANETA BEZ GRANICA
Poziv za VOLONTERE! // FIZI BIZI FEST 9

Ena Horvat

One comment

  1. Pingback:Centar Planeta zapošljava! Otvoren konkurs za honorarni posao!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *