U periodu od juna 2017. godine do januara 2018. godine Centar za razvoj obrazovanja ”Planeta”  sprovodio je svoj prvi veliki međunarodni projekat u sklopu Erasmus plus programa pod nazivom ”Open mind knows no borders”.

 

Glavna aktivnost projekta bila je međunarodna omladinska razmena, realizovana u periodu od 24. do 30. jula. Tom prilikom 40 srednjoškolaca iz 4 države (Mađarske, Makedonije, Srbije i Hrvatske) okupili su se u Somboru i tokom 7 dana, koliko je trajala razmena, ovi mladi imali su priliku da se međusobno upoznaju, druže i uče u neformalnom okruženju.  Glavne teme koje je pokrila razmena jesu: interkulturalnost, neformalno obrazovanje, izgradnja mira, a mladi su kroz razmenu mišljenja i iskustva, preispitivali sopstvene stavove i uverenja i  razvijali kritičko mišljenje. Svi učesnici, kako učenici tako i nastavnici, informisani su o mogućnostima ERASMUS+ programa Evropske unije odnosno o programima razmena, treninga i evrosskog volonterskog servisa (EVS) koji su im preporučeni u cilju nastavka njihovog ličnog i profesionalng razvoja.

Sa početkom školske godine, tj. u periodu od septembra 2017. sve učesnike razmene očekivali su poneki zadaci – sprovođenje radionice za vršnjake kojom su multiplikovali stečeno znanje i iskustvo i preneli ga na svoje školsko okruženje i sprovođenje lokalne inicijative ili publikacija videa u zajednici koja će široj javnosti skrenuti pažnju na problem ugrožavanja ljudskih prava sa kojim se suočavaju migranti, a sve u cilju izgradnje solidarnijih, tolerantnijih, humanijih zajednica.

 

Uticajnost projekta

a) lokalni nivo – nakon razmene, svi učesnici su organizovali prateće aktivnosti (radionica, video, javna akcija) u svojim školama i lokalnim zajednicama kojima su podstakli promovisanje mira, nenasilja, solidarnosti i humanosti.
Na lokalnom nivou u opštini Sombor, podela džepnog rečnika je takođe uticala na poboljšanje uslova za trenutno boraviše ljudi-izbeglica u Centru za izbeglice u Somboru koje čekaju da nastave put ka Zapadnoj Evropi.
b) regionalni nivo – širenjem važnih informacija i rezultata putem medija. Svi partneri su bili uključeni u razmenu važnih informacija i rezultata projekta u okviru njihovih škola i lokalnih zajednica. U Srbiji, u  okviru Autonomne pokrajine Vojvodine imali smo medijsku podršku u svim fazama projekta.
v) nacionalni nivo – objavljivanje i distribucija štampanog višejezičnog džepnog rečnika ” Otvoren um ne poznaje
granice” na teritoriji Srbije i njegova on-lajn forma.Uspostavljanjem saradnje sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije otvorila se mogućnost distribucije rečnika širom Srbije.

 

Dva najvažnija rezultata projekta

1) Širenje svesti i znanja o miru, toleranciji, humanosti.

Tokom follow up faze projekta, organizator i partneri su širili informacije o projektu i  njegovim rezultatima među raznim zainteresovanim stranama (mediji, škole, nevladine organizacije aktivne u oblasti ljudskih prava i dr.). Svaka grupa učesnika imala je zadatak da kreira mini-projekat (radionica, javna akcija, video) u svojoj lokalnoj zajednici kako bi promovisali ono što su naučili o miru, solidarnosti i humanosti tokom razmene mladih u Somboru. Tokom ovih mini projekata, nastala su tri videa koji promovišu mir, solidarnost, razumevanje i toleranciju.

Nema ograničenja za multikulturalnost i solidarnost (grupa iz Makedonije):

Mir i tolerancija (grupa iz Hrvatske):

Širenje poruke mira (grupa iz Srbije):

 

U Osijeku (Hrvatska) održano je 3 radionice, 4 radionice održane su u Somboru (Srbija), 1 u Velesu (Makedonija) i 1 u Baji (Mađarska), u kojima je učestvovalo preko 200 učenika.

 

2) Objavljivanje višejezičnog džepnog rečnika ” Otvoreni um ne poznaje granice ”.

Jedan od najvažnijih proizvoda projekta, odnosno zajedničkog rada mladih, njihovih nastavnika, organizatora razmene i spoljnih saradnika, jeste izrada višejezičnog džepnog višejezičnog rečnika osnovnog vokabulara  koji će migrantima i tražiocima azila na području Srbije biti od koristi u osnovnoj komunikaciji.  Priprema rečnika je počela još tokom omladinske razmene, gde su učesnici razvijali ideju  kako bi rečnik trebalo da izgleda, koje korisne fraze treba da sadrži itd.  Rečnik je izdat u januaru 2018. godine, obuhvata 5 jezika (srpski, engleski, arapski, farsi i paštunski) i nekoliko situacija koje korisniku omogućavaju  snalaženje u svakodnevnim aktivnostima života kao što su prodavnica, apoteka, saobraćaj, na ulici i dr. U izradi rečnika učestvovali su kako profesionalni prevodioci, profesori jezika, tako i nekoliko migranata koji se trenutno nalaze na području Srbije, a idejni nacrt rečnika nasto je tokom već  spomenute omladinske razmene. Veliku podršku u njegovoj izradi pružila je Gimnazija „Veljko Petrović“ iz Sombora. Prvo izdanje rečnika, štampano u 1000 primeraka i  besplatno će preko Komesarijata za izbeglice Republike Srbije biti prosleđeno migrantim /prihvatnim centrima u Srbiji. On-najl verzija rečnika dostupna je na sajtu www.centarplaneta.org

 

Projekat je sprovodi Centar za razvoj obrazovanja ”Planeta” u saradnji sa gimnazijama iz Sombora, Osijeka, Baje i Velesa, a podržala ga Evropska unija u sklopu programa Erasmus+.

You may also like

Naučno-popularna predavanja /// FIZI BIZI FEST 9
Veče društvenih igara za decu i mlade /// PLANETA BEZ GRANICA
Poziv za VOLONTERE! // FIZI BIZI FEST 9

Ena Horvat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *